OM HR

OMHR - We Make Your Business Easy!
Prima Pagina
Noutati
Servicii
Legislatie
Contact

Fax:   004 0378 102480

Tel:   004 0744 507020

Email: office@omhr.ro

Din 2009 - 85% indemnizatie pentru cresterea copilului

 Din 2009 – 85% indemnizatie pentru cresterea copilului

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în varsta de pana la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

Pot beneficia de aceste prevederi si persoanele care se afla în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

(Legea nr. 257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 4 noiembrie 2008)


 

400 euro contributia la pensiile facultative

 400 euro contributia la pensiile facultative

Sunt considerate cheltuieli deductibile fiscal, cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentand echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant.

(Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 16 octombrie 2008)

 

Nu se datoreaza CAS pentru veniturile obtinute din contracte civile

 Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:

a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, drepturi de autor, precum si venituri primite in baza unor conventii civile sau contracte de colaborare;
c) participarea salariatilor la profit.

Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la lit. b) si c), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.

(Legea nr. 200 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 725 din 27 octombrie 2008)


 

10% spor pentru conditii vatamatoare

 Se acorda un spor pentru conditii vatamatoare, de pana la 10% din salariul de baza, personalului contractual care desfasoara activitate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care functioneaza instalatii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de inalta frecventa si statii de bruiaj.

(Legea nr. 177 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008)


 

11 zile de sarbatoare legala pe an

 La cele 8 zile de sarbatoare legala se mai adauga 3 astfel:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 Decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun.
Cultele religioase legale, altele decat cele crestine, vor beneficia de 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, pentru persoanele apartinand acestora.

(Legea nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008)


 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »