OM HR

OMHR - We Make Your Business Easy!
Prima Pagina
Noutati
Servicii
Legislatie
Contact

Fax:   004 0378 102480

Tel:   004 0744 507020

Email: office@omhr.ro

Incepand cu luna ianuarie 2009 s-a modificat statul de salarii

 Incepand cu luna ianuarie 2009 statul de salarii trebuie sa mai contina functia pe care o are in societate angajatul precum si CNP-ul.
 

Salariul minim brut la nivel national este de 600 lei din Ianuarie 2009

 Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009, reprezentand 3,529 lei/ora.
In acord cu art. 40 alin. (1) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 – 2010, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 2895/21/ la data de 29 decembrie 2006 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea V, nr. 5 din 29 ianuarie 2007, care stabileste coeficientii minimi de ierarhizare, salariile de baza minime brute lunare ale angajatilor vor fi urmatoarele:
a) pentru muncitori:
1. necalificati = 600 lei;
2. calificati = 720 lei.
b) pentru personalul administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala = 720 lei;
2. postliceala = 750 lei.
c) pentru personalul de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. scoala de maistri = 780 lei;
2. studii superioare de scurta durata = 900 lei.
d) pentru personalul incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 1.200 lei


Hotararea nr.1.051/10.09.2008 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata (Monitorul Oficial nr.649/12.09.2008)


 

Noile cote de contributii incepand cu Decembrie 2008

 Potrivit Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 (Legea 387/2007) si a Legii bugetului de stat pe anul 2008 (Legii 388/2007), incepand cu data de 01.12.2008, se stabilesc urmatoarele cote de contributii:


• CAS (angajator, conditii normale de munca) 18% (in scadere de la 19.5%)

• CAS (asigurat) 9.5%

• Contributii pentru concedii medicale (angajator) 0.85%

• Contributii asigurari accidente de munca si boli profesionale (angajator) 0.4%-2% in functie de codul CAEN al angajatorului

• Somaj (angajator) 0.5% (in scadere de la 1%)

• Somaj (asigurat)0.5%

• CASS (angajator)5.2% (in scadere de la 5.5%)

• CASS (asigurat) 5.5%

• Fond garantare (angajator) 0.25%

• Comision camera de munca (angajator) 0.75/0.25%

Aceste cote vor fi valabile pana la aprobarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru anul 2009, legi care pot mentine sau schimba cotele de contributii.

 

S-a modificat Codul muncii!

 

Avand in vedere ca operatiunea de predare-primire a carnetelor de munca de catre inspectoratele teritoriale de munca la casele teritoriale de pensii in scopul preluarii datelor din carnetele de munca, precum si de scanare a acestora nu poate fi finalizata pana la 1 ianuarie 2009 s-a aprobat prelungirea acestor termene cu 2 ani.

Astfel, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148 din 4 noiembrie 2008, pana la 31 decembrie 2010, vechimea in munca se probeaza tot cu carnetul de munca.

In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2011, angajatorii si inspectoratele teritoriale de munca vor elibera titularilor carnetele de munca pe baza de proces-verbal individual de presare-primire.

(Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008)


 

Termen - limita de predare a carnetelor de munca

 Termenul - limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009.

Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de munca este 30 noiembrie 2010.

(Hotararea Guvernului nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008)
 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »