OM HR

OMHR - We Make Your Business Easy!
Home
News
Services
Legislation
Contact

Fax:   004 0378 102480

Tel:   004 0744 507020

Email: office@omhr.ro

The increase of the minimum wages since 01.01.2019

 

In the Official Gazette no.1045 of December 10, 2018, Government Decision No. 937 of 7 December 2018 was published for the establishment of the minimum gross national salary guaranteed in payment.Starting January 1, 2019, the minimum gross national salary guaranteed in payment is set in cash, excluding bonuses and other bonuses, to the amount of 2,080 lei per month, for a normal work schedule of an average of 167,333 hours per month, representing 12.43 lei / hour.By way of exception, from 1 January 2019, for the staff assigned to higher-education positions with at least one year's seniority in the field of higher education, the country-wide minimum gross national salary guaranteed, without increasing bonuses and increases, increases from 2,080 lei to 2,350 lei per month, for a normal work schedule of 167,333 hours per month, representing 14,044 lei / hour. 

The increase of the minimum wages is set at 1900 lei since 01.01.2018

 We inform you that the minimum wages in the economy at the national level ,will increase from 1450 lei to 1900  lei starting with 01.01.2018 and according to Romania's Government Decision number 846/29.11.2017- published in the Official Gazette number 950/29.11.2017.

 

OMFP 2343/2017 procedură contracte de munca cu timp parțial (declarația pentru CIM-uri cu timp parțial se depune n fiecare lună)

 

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2343 din 31 August 2017 – privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din ale carui prevederi mentionam:

– Potrivit prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul câştigului lunar brut din salarii, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) datorate de angajatori este salariul minim brut pe ţară, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

– Conform art. 140 alin. (3) lit e), prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

– În scopul aplicării excepţiei, salariaţii au obligaţia de a depune lunar (până pe data de 5 a lunii următoare) la fiecare angajator (cu excepţia acelora la care venitul brut depăşeşte salariul minim) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară.

– Pentru veniturile aferente lunii august declaraţia pe propria răspundere se depune până pe data de 10 septembrie 2017.

– Fiecare angajator va elibera salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut realizat.

 
 

The increase of the minimum wages is set at 1450 lei since 01.02.2017

 
   We inform you that the minimum wages in the economy at the national level ,will increase from 1250 lei to 1450  lei starting with 01.02.2017 and according to Romania's Government Decision number 1/06.01.2017- published in the Official Gazette number 15/06.1.2017.

 

Official holidays in 2017

 
Official holidays in 2017 - click for download pdf
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »